نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - ایجاد رشته های میان رشته ای

 

فرآیند ایجاد رشته های میان رشته ای

 باعنایت به مأموریت خاص پردیس البرز دانشگاه تهران جهت ایجاد بستر مناسب برای همفکری اساتید و اندیشمندان حوزه میان رشته‌ای، از اساتید بزرگوار و صاحب نظران دعوت می‌شود در صورتی که متقاضی ایجاد میان رشته‌ای جدید هستند، درخواست خود را به همراه گزارش توجیهی رشته برای معاونت علمی پردیس البرز (آقای دکتر سیدتقی امید نائینی) ارسال نمایند.فرم اعلام اعضا کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی میان رشته ای ها در پردیس البرز


فرم گزارش توجیهی


فرآیند ایجاد رشته های میان رشته ای