نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
1. تصویب ایجاد میان رشته‌ای «رایانش اجتماعی» در مقطع کارشناسی ارشد
به اطلاع می‌رساند در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۲۶/‏۰۳/‏۹۸‬ ایجاد میان رشته‌ای «رایانش اجتماعی» در مقطع کارشناسی ارشد تصویب گردید.
گزارش توجیهی ایجاد رشته فوق جهت اخذ مجوز به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارسال گردیده است و سرفصل رشته و برنامه درسی توسط کمیته برنامه ریزی تخصصی رشته در حال تدوین است
2. تصویب گزارش توجیهی میان رشته‌ای"رایانش اجتماعی"
3. اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی
4. ارسال مقالات مرتبط با مطالعات میان رشته‌ای
5. کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور 28 آبان‌ماه برگزار شد.