نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
1. اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی
2. ارسال مقالات مرتبط با مطالعات میان رشته‌ای
3. کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور 28 آبان‌ماه برگزار شد.
4. نتایج داوری مقالات در سامانه کنفرانس اعلام شد.
برای اطلاع از نتیجه به حساب کاربری خود مراجعه نمایید.
5. تمدید مهلت ارسال مقاله به کنفرانس تا 11 آبان‌ماه
مهلت ارسال مقاله به کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور تمدید شد.
6. امکان نگارش و ارسال مقاله 2 صفحه‌ای برای کنفرانس
7. جلسه هماهنگی برگزاری پنل‌های تخصصی
جلسه هماهنگی برگزاری پنل‌های تخصصی در کنفرانس نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور برگزار گردید.
8. فراهم شدن امکان شرکت غیرحضوری در کنفرانس
در صورت عدم امکان حضور در کنفرانس و تمایل به دریافت گواهی پذیرش، پیشنهاد می گردد به صورت غیر حضوری در کنفرانس ثبت نام نمایید.
9. تمدید مهلت ارسال مقاله به کنفرانس تا 30 مهرماه
مهلت ارسال مقاله به کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور تمدید شد.
10. فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور
فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور منتشر شد.
11. چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس برگزار شد.
چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس "نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی وکارآفرینی کشور" روز شنبه مورخ ۹۷/۴/۹ برگزار گردید.
12. بیان ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای از دیدگاه دکتر سیداحمد فیروزآبادی