نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
1. تدوین و تصویب میان رشتگی"رایانش اجتماعی" برای اولین بار در دانشگاه تهران توسط پردیس البرز دانشگاه تهران ( Computational Social Science)
با افزایش روزافزون استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و وسایل هوشمند در دهه‌ی اخیر که منجر به انفجار داده‌های رفتاری و اجتماعی قابل استفاده برای محققین شده است.......
2. تصویب ایجاد میان رشته‌ای «رایانش اجتماعی» در مقطع کارشناسی ارشد
به اطلاع می‌رساند در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۲۶/‏۰۳/‏۹۸‬ ایجاد میان رشته‌ای «رایانش اجتماعی» در مقطع کارشناسی ارشد تصویب گردید.
گزارش توجیهی ایجاد رشته فوق جهت اخذ مجوز به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارسال گردیده است و سرفصل رشته و برنامه درسی توسط کمیته برنامه ریزی تخصصی رشته در حال تدوین است
3. تصویب گزارش توجیهی میان رشته‌ای"رایانش اجتماعی"
4. اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی
5. ارسال مقالات مرتبط با مطالعات میان رشته‌ای
6. کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور 28 آبان‌ماه برگزار شد.