نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

نشانی پستی

تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی،
کوچه فردانش، پلاک 2، پردیس البرز دانشگاه تهران    

محل روی نقشه    
تلفن  021-xxxxxxxx
نمابر  
پست الکترونیک isesdi2018@ut.ac.ir - mrmohammdi@ut.ac.ir آقای دکتر محمدی

 

Refresh Code