نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

نشانی پستی

تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی،
کوچه فردانش، پلاک 2، پردیس البرز دانشگاه تهران    

محل روی نقشه    
تلفن  021-88390882  (خانم نوری)
نمابر  
پست الکترونیک isesdi2018@ut.ac.ir

 

Refresh Code