نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
دوشنبه 28 آبان 1397
07:30 تا 08:00
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان
دوشنبه 28 آبان 1397
08:00 تا 08:10
افتتاحیه
تلاوت قرآن کریم