نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
تدوین و تصویب میان رشتگی"رایانش اجتماعی" برای اولین بار در دانشگاه تهران توسط پردیس البرز دانشگاه تهران ( Computational Social Science)
1398-09-26
تدوین و تصویب میان رشتگی"رایانش اجتماعی" برای اولین بار در دانشگاه تهران توسط پردیس البرز دانشگاه تهران ( Computational Social Science)

با افزایش روزافزون استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و وسایل هوشمند در دهه‌ی اخیر که منجر به انفجار داده‌های رفتاری و اجتماعی قابل استفاده برای محققین شده است. این مهم یک فرصت تاریخی بی سابقه برای محققین علوم اجتماعی فراهم کرده است تا بتوانند با جزئیات بسیار بیشتری به مطالعه‌ی ویژگی‌ها، رفتار، پویایی و تعاملات انسانی و اجتماعی افراد بپردازند. انجام مطالعاتی از این دست نیازمند همکاری‌های علمی بین‌رشته‌ای بین محققین علوم کامپیوتر، فیزیک، ریاضی، علوم اطلاعات و محققین جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم‌سیاسی و اقتصاد است. میان رشتگی"رایانش اجتماعی" درصدد است تا از داده‌های دیجیتال تولید شده توسط افراد و روش‌های محاسباتی برای مدل‌سازی و ارزیابی نظریه‌های علوم اجتماعی استفاده نماید.

درخواست اولیه تصویب میان رشتگی"رایانش اجتماعی" برای اولین بار در دانشگاه تهران، اواخر سال ۱۳۹۷ به پردیس البرز ارسال گردید. پس از برگزاری چندین جلسه تخصصی و طرح موضوع در سی و یکمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی پردیس البرز مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ ایجاد رشته مورد تصویب قرار گرفت. پس از آن مکاتبه لازم با دفتر نظارت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه جهت اخذ مجوز انجام گردید. موضوع تصویب میان رشتگی"رایانش اجتماعی" در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۲۶/‏۰۳/‏۹۸‬ با حضور دبیر تخصصی رشته و معاونت علمی پردیس البرز بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. سپس موضوع طی نامه شماره ۱۲۳/۱۴۳۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ به شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردید. در حال حاضر با توجه به نظر موافق کارگروه تخصصی علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی، برنامه درسی رشته مذکور با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و پردیس دانشکده‌های فنی در حال تدوین می‌باشد.