نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس برگزار شد.
1397-04-12
چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس برگزار شد.

  چهارمین نشست کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس "نقش مطالعات میان رشته‌ای در توسعه علمی وکارآفرینی کشور" روز شنبه مورخ ۹۷/۴/۹ برگزار گردید. 
  در این نشست که با حضور هیات رئیسه پردیس و اعضای کمیته علمی و سیاستگذاری کنفرانس برگزار گردید، ابتدا آقای دکتر نوربخش، رئیس پردیس البرز و رئیس کنفرانس توضیحاتی در خصوص فعالیت های صورت گرفته توسط بخش های مختلف از جمله کمیته علمی، اجرایی، بخش بین الملل و ... ارائه نموده و در ادامه محورهای اصلی نشست را اعلام نمودند. در این نشست، اعضاء در خصوص انتخاب سخنرانان کلیدی، انتخاب سخنرانان خارجی و انتخاب عناوین پنل ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.  
  در خصوص تعیین سخنرانان کلیدی مقرر گردید تا براساس شاخص هایی چون  توانایی بیان مبانی و مفاهیم، دارای تخصص در زمینه توسعه میان رشته ای، سابقه اجرای رشته های بین رشته ای و ارتباط با صنعت انتخاب صورت پذیرد.