کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1397-08-18
0 ریال
پس از تاریخ 1397-08-18
0 ریال
2
تا تاریخ 1397-08-18
0 ریال
پس از تاریخ 1397-08-18
0 ریال
3
تا تاریخ 1397-08-18
0 ریال
پس از تاریخ 1397-08-18
0 ریال
4
تا تاریخ 1397-08-18
0 ریال
پس از تاریخ 1397-08-18
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
500,000 ریال
2
200,000 ریال