نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - برنامه‌های روز برگزاری کنفرانس

 

زمانبندی برنامه های روز کنفرانس

برای مشاهده برنامه زمانی پنلها اینجا کلیک کنید.