نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - سخنرانان اصلی >دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی

   
 الف- مشخصات فردی

دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی

متولد 1331، شیراز
سوابق تحصیلی:
دکترای بیوشیمی‌فیزیک، دانشگاه‌ منچستر، انگلستان‌ 1365
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گروه بیوفیزیک پردیس علوم
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
تلفن: 61113370 (دفتر)، 61113381 (آزمایشگاه‌)
پست الکترونیکی: moosavi@ ut.ac.ir

 ب- افتخارات 

برگزیده‌ جشنواره‌ خوارزمی‌، 1368
استاد نمونه‌ کشور، 1376
چهره ماندگار، 1382
محقق برجسته دانشگاه تهران و نشان درجه یک پژوهش، 1382
برگزیده رتبه اول جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی, 1384
جایزه بین‌المللی السویر- اسکوپوس، 1386
برگزیده رتبه اول و محقق برجسته جشنواره علوم پزشکی ابن سینا، 1386
عضو فرهنگستان علوم ایران، 1388
پژوهشگر ممتاز کشور، 1388
استاد ممتاز دانشگاه تهران، 1389
استاد و محقق برجسته بنیاد ملی نخبگان، 1390
پژوهشگر برگزیده 1% استنادی در زمینه زیست شناسی و بیوشیمی براساس شاخص‌های اساسی علم (ESI)، سال 1392 تاکنون
استاد برجسته بین‌المللی دانشگاه تهران، 1392
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جهان (TWAS)، سال 1394
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جهان اسلام (IAS)، سال 1395

 
 ج- برخی از سوابق مدیریتی و عضویت در مجامع علمی 

عضو همکار مرکز بین‌المللی‌ فیزیک‌ نظری- تریست‌ ایتالیا، 1377-1385
عضو انجمن‌ بیوشیمی‌ انگلستان، 1366-1390
عضو انجمن‌ بیوفیزیک‌ آمریکا
عضو انجمن‌ پروتئین‌ آمریکا
عضو انجمن‌ بیوشیمی‌ ایران‌
عضو کمیته‌ پژوهشی‌ مرکز بیوگرافی‌ آمریکا
عضو انجمن‌ شیمی‌ ایران‌
‌عضو و رئیس‌ انجمن‌ بیوشیمی‌فیزیک‌ ایران‌
‌عضو شورای راهبردی-علمی آسیا و اقیانوسیه ایکسو (1384-1390) و نماینده دانشگاه تهران در شورای بین‌الملل علم (ICSU)
عضو فرهنگستان علوم ایران
رئیس قطب علمی بیوترمودینامیک کشور
رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته‌ای در دیابت، دانشگاه تهران