نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - سخنرانان اصلی >دکتر مقصود فراستخواه

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی دکتر مقصود فراستخواه

   
 الف- مشخصات فردی

دکتر برات قبادیان

متولد 1335، تبریز
سوابق تحصیلی:
دکترای تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی
آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوی گلفام، پلاک70، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزیآموزش عالی
تلفن: 23517156-021
پست الکترونیکی: m_farasatkhah@irphe.ir

 ب- افتخارات 

برنده جایزه ترویج علم، سال 1396

 
 ج- برخی از سوابق مدیریتی و عضویت در مجامع علمی 

مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1391-1387
عضو کمیته برنامه‌ریزی برنامه پنجم توسعه آموزش عالی.
عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شهریور 1386 تا کنون
دبیرکل جمعیت توسعه علمی کشور، سال 1392 تا کنون
عضوکمیته بهره‌وری و تحول اداری، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
همکاری در ارزیابی فعالیت‌ها و طرح‌های پژوهشی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1380-1376
همکاری در اجرای سخنرانی‌ها، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1376 تا کنون
عضویت در کمیته علمی سمینار آموزش عالی و اشتغال، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، 1382
عضویت در شورای سیاست‌گذاری سمینار آموزش محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست، 1382
عضویت در کمیته علمی سمینار آموزش محیط زیست، سازمان محیط زیست، 1382
عضویت در سمینار توسعه فرهنگ محیط‌زیست، انجمن شیمی ایران، 1383
شرکت در کمیته مشترک محیط‌زیست، آمایش سرزمین و تعادل منطقه‌ای به نمایندگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، 1382
عضویت و شرکت در کمیته علمی همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1383-1382
عضویت و شرکت در کمیته علمی همایش سیاست‌ها و مدیریت برنامه‌های رشد و توسعه در ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1383
عضوکمیته دائمی همایش آموزش عالی و اشتغال جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
برگزاری 11 پنل تخصصی در زمینه ساخت اقتصاد دانش در ایران