نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - سخنرانان اصلی >دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی

چکیده‌ای از سوابق علمی مدیریتی دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی

   
 الف- مشخصات فردی

دکتر سعیدرضا عاملی‌رنانی

متولد 1340
سوابق تحصیلی:
دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات از دانشگاه رویال هالووی لندن (Royal Holloway University of London)، سال 1996-2001
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ورودی غربی، دانشکدة مطالعات جهان
تلفن: 61119287 ، 61119291 ، 88350977 ، 88630931-021
پست الکترونیکی: ssameli@ut.ac.ir

 ب- افتخارات 

انتخاب به‌عنوان استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک- دبیرخانه دائمی همایش روابط عمومی الکترونیک، 1387
پژوهشگر برتر طرح‌های پژوهشی شهرداری تهران- پروژه طراحی شهر مجازی تهران، 1388
پژوهشگر برجسته طرح‌های کاربردی دانشگاه تهران- پروژه مطالعات راهبردی فضای مجازی، 1390
برنده جایزه کتاب فصل- کتاب رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا، 1390
رتبه اول پژوهش فرهنگی سال در حوزه ارتباطات فرهنگی و بین‌المللی- کتاب رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا، 1390
برنده جایزه مرحوم علامه طباطبایی (جایزه ویژه بنیاد ملی نخبگان، دانشمندان و استادان برجسته کشور)، 1391
مؤلف برتر بین المللی دانشگاه تهران، 1392
پژوهشگر نمونه در بیست و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، 1392
برگزیده ویژه نخستین جایزه ملی ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)، 1392
دریافت پنجمین جایزه دکتر حمید نطقی بنیان‌گذار روابط عمومی ایران، 1392
برگزیده چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال در بخش کتاب؛ "مطالعات دوفضایی شدن بازی‌های رایانه‌ای"، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1394
دریافت نشان ویژه برگزیدگان حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، سومین آئین اعطای تندیس ملی مرهم معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، 1395

 
 ج- برخی از سوابق مدیریتی و عضویت در مجامع علمی 

موسس و عضو هیات امنای کالج اسلامی مطالعات پیشرفته- لندن، 1997-2005
موسس و رئیس موسسه مطالعات اسلامی- لندن، 1997-1999
موسس و عضو هیئت امنای موسسه اسلامی حقوق بشر- لندن، 1997 تاکنون
عضو کمیته بین‌المللی مطالعات جهانی- لندن، 2002 تاکنون
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- گروه ارتباطات، 1380 تاکنون
موسس و رئیس موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا- دانشگاه تهران، 1383-1387
عضو پژوهشی گروه مطالعات آمریکائی و کانادائی دانشگاه بیرمنگام2006-2009
موسس و رئیس دانشکده مطالعات جهان- دانشگاه تهران، 1387-1391
معاونت برنامه‌ریزی و فناوری- دانشگاه تهران، 1387 تاکنون
سردبیر فصلنامه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 1389 تاکنون
موسس و رئیس انجمن مطالعات جهان دانشگاه تهران، 1390 تاکنون
عضو شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران