نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور - هزینه‌های شرکت در کنفرانس

جدول هزینه ثبت نام کنفرانس

ردیف

عنوان

خدمات

هزینه (تومان)

1

شرکت حضوری در کنفرانس  

بدون بسته کنفرانس(شامل لوح فشرده و کتابچه) و هدایا

 بدون پذیرایی نهار و نیم وعده‌ها

رایگان

2

شرکت حضوری در کنفرانس  

بدون بسته کنفرانس(شامل لوح فشرده و کتابچه) و هدایا

 همراه با پذیرایی نهار و نیم وعده‌ها

20000

3

شرکت حضوری در کنفرانس  

همراه با بسته کنفرانس(شامل لوح فشرده و کتابچه) و هدایا

 همراه با پذیرایی نهار و نیم وعده‌ها

50000

4

شرکت غیرحضوری در کنفرانس

هزینه پستی ارسال گواهی مقاله

 

15000

 
قابل توجه نویسندگان محترم، ارسال و داوری مقالات در کنفرانس هزینهای در برنداشته و رایگان میباشد.

برای اطلاع از برنامه کارگاه‌های آموزشی، شرایط و هزینه آن از منوی اصلی برنامه‌ها، زیرمنوی کارگاه‌های آموزشی را مشاهده نمایید.