نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
مهلت پرداخت هزینه و ثبت‌نام در کنفرانس تا ساعت 24 جمعه 25 آبان‌ماه تمدید شد.
1397-08-22