نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
کارگاه آموزشی پرورش ایده و خلق کسب و کار (خلاقیت و نوآوری)، مهندس رضا کرد
1397-08-18