نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
کارگاه آموزشی جذب سرمایه در شرکت‌های نوپا و روش‌های تأمین مالی، دکتر پوریا مهاجر
1397-08-18