نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
نتایج داوری مقالات در سامانه کنفرانس اعلام شد.
1397-08-13
نتایج داوری مقالات در سامانه کنفرانس اعلام شد.

جلسه داوری مقالات رسیده به دبیرخانه "کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور" در تاریخ 12 آبان ماه با حضور کمیته های تخصصی برگزار گردید. جهت مشاهده نتایج داوری به حساب کاربری خود در سامانه کنفرانس مراجعه نمایید.

دبیرخانه علمی کنفرانس