نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور
چاپ مقالات کنفرانس در نشریه نشاء علم
1397-07-24
چاپ مقالات کنفرانس در نشریه نشاء علم

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس ملی "نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور"می‌رساند، طبق مذاکرات انجام شده کمیته سیاستگذاری کنفرانس و هیئت تحریریه نشریه نشاء علم، مقالات برگزیده کنفرانس پس از معرفی از سوی دبیرخانه از مزیت تسهیل و تسریع برای انتشار در این نشریه برخوردار خواهند شد و با داوری بدون نوبت در اولویت چاپ توسط نشریه قرار خواهندگرفت.

نشریه نشاء علم بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای اعتبار علمی-ترویجی است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه است.

دبیرخانه علمی کنفرانس