کنفرانس ملی نقش مطالعات میان‌ رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کار آفرینی کشور

 

حمایت‌کنندگان اصلی


 

دانشگاه تهران دانشگاه تهران
             

پردیس دانشکده‌های فنی  

پردیس هنرهای زیبا  

دانشکده کارآفرینی  

دانشکده مدیریت  

پارک علم و فناوری  

دانشکده علوم و فنون نوین  

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  

  

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک   دانشکده مطالعات جهان      

 

وزارتخانه و سایر دانشگاه ها وزارتخانه‌ها و سایر دانشگاه‌ها      
             
وزارت علو، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی    

 

انجمن ها انجمن‌های حمایت‌کننده      
             
انجمن بیوتکنولوژی ایران انجمن نانوفناوری ایران انجمن علمی انرژی بادی ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن اپتیک وفتونیک ایران انجمن زیست شناسی ایران  
             

 

حمایت‌کنندگان رسانه‌ای      

 

ISC سیویلیکا پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها کنفرانس یاب ایران کنفرانس TPBIN کنفرانس آلرت